Dátum         Typ výstavy a miesto             Trieda         Známka         

4.12.2017   Medzinárodná výstava Nitra       šteniat            VN1        

14.1.2017   Medzinárodná výstava Nitra       dorastu            VN3          
15.1.2017                                                        dorastu            VN2              

1.4.2017   Medzinárodná výstava Bratislava  dorastu            VN1           

14.5.2017   Klubová výstava Alekšince            mladých          V3              

16.9.2017   Medzinárodná výstava Nitra         mladých            V3              

9.12.2017   Medzinárodná výstava Nitra         stredná       V2 ResCAC       

10.2.2018   Medzinárodná výstava Nitra         stredná       V1 CAC CACIB       
11.2.2018                                                                                V3                          

18.2.2018   Národná výstava Bratislava         stredná       V1 CAC      

10.3.2018    Jubilejná výstava Pezinok            stredná           VD4

12.5.2018   Medzinárodná výstava Lúčenec    otvorená       V1 CAC ResCACIB

26.5.2018   Klubová výstava Koválov   otvorená   VD1
Najkrajší pár výstavy

8.9.2018   Oblastná výstava Pezinok    otvorená   V1 Víťaz triedy Oblastný víťaz

23.9.2018   Špeciálna výstava Tesáre   otvorená   V1 CAC CC
Baya je CHOVNÁ
 SUKA.

25.1.2019   Medzinárodná výstava Nitra   otvorená   V2 ResCAC
26.1.2019                                                                       V4
27.1.2019                                                                        V3

24.2.2019   Národná výstava Bratislava   otvorená   V4

5.5.2019   Medzinárodná výstava Lúčenec   otvorená   V2 ResCAC
Baya je SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY.

14.9.2019   Oblastná výstava Pezinok   šampiónov   V1 Víťaz triedy Oblastný víťaz
3. Najkrajší pár výstavy

21.9.2019 Špeciálna výstava Tesáre   šampiónov   V1 CAC

25.10.2019 Medzinárodná výstava Bratislava   šampiónov   V1 CAC
27.10.2019                                                                                  V1 CAC
Baya je SLOVENSKÝ GRADNŠAMPIÓN.